2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.

Soru : 11 Kasım 2022 tarihi itibariyle yaş haddinden emekli oldum. Ocak ayında katsayı ve ek gösterge artışlarından kaynaklanan ikramiye farkı alabilecek miyim? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Ocak 2023 memur maaş katsayı artışından ek ikramiye farkı nasıl ve kimlere ödenmektedir.

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, memur olarak çalışmış olanlara aylık bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde esas alınan kalemler şunlardır:

1- Memurun derece ve kademesi

2- Memurun derece ve kademesine ve de görev unvanına göre belirlenmiş olan Gösterge ve Ek gösterge (Özellikle ek göstergenin yüksek olması emekli ikramiyesi tutarını, emekli aylık tutarını artırıcı bir durumdur)

3- Taban Aylık Katsayısı ve Kıdem Aylık Katsayısı

4- Emeklilik işlemlerinde ek gösterge aralığına göre belirlenmiş olan yüzde oranı (5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 de belirtilmiştir)

5- Memur Maaş Katsayısı (Bu da emekli ikramiyesi tutarını ve emekli aylık tutarını artırıcı olan kalemlerden en önemlisidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur:

Bu madde içeriğine göre:

– Emeklilik ikramiyesi memurun aylık bağlandığında esas alınan memurluk sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.

– Memurun kamu işyerinde geçen sigortalı hizmet süreleri de varsa ve bu sürelerinde emekli ikramiyesine dahil edilmesi durumunda yine bu sürelerle beraber tüm hizmet sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.

– Bu maddede emekli ikramiyesi emekli aylığı ne zaman bağlandı ise aylık bağlandığı tarihteki katsayılar esas alınarak bulunan tutar üzerinden yapılır.

Peki emekli aylığı bağlandıktan sonra memur maaş katsayılarında bir artış olursa bu artıştan hangi emekliler yararlanır.

Bu konuda yine Madde 89 hükmünde açıklayıcı hükümler bulunur. Buna göre de;

– Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlar, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)

– Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlar,

– Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenler, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

– Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahipleri, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

Bu durumda olanlara aylık bağlandığı tarihten sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Not: Yukarıda belirtilenler dışında yani normal isteği üzerine emekli olmuş memurlar ile aylık bağlandıktan sonra vefat nedeniyle aylık bağlanmış hak sahipleri için ikramiye farkı ödemesi yapılmaz. Ancak, sadece aylık tutarları memur maaş katsayısı oranında artırılır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

11 Kasım 2022 tarihinde yaş haddinden emekli olmanız nedeniyle size SGK tarafından 15 Kasım 2022 tarihinden geçerli işlem yapmış olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu tarih itibariyle hem emekli aylığınız hem de emekli ikramiyeniz hesaplanmıştır.

Yaş haddinden emekli olduğunuz için de OCAK 2023 tarihinde gelen memur maaş katsayısındaki artış oranında ayrıca ek olarak ikramiye farkının ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu sisteminde SGK tarafından otomatik olarak yapılması gerektiğini, ayrıca SGK ya bir müracaata ihtiyaç olmadığını da değerlendirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: