Bakan Bozdağ’dan ‘yargı paketi’ açıklaması: İstinafın adı değişiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinde düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, toplantının planlanan hedeflere katkı sağlamasını temenni etti.

Hakkın dosdoğru tespiti ve sahiplerine teslim edilmesinin ancak yargı eli ile mümkün olduğunu vurgulayan Bozdağ, “Milletimizin yargıdan beklediği hizmetlerin anayasa, kanun, hukuk ve buna bağlı vicdanla verilen kararlar çerçevesinde tevzi edilmesinin son derece önemli olduğundan şüphe yoktur.” dedi.

Hem kişilerin kendi aralarındaki hem devletle vatandaş arasındaki ihtilafta makul sürede usule uygun yargılanma, hak ve adalete uygun karar vermenin büyük bir görev olduğunu dile getiren Bozdağ, “Bizler adalet gibi yüce bir değere hizmet eden insanlarız ve kurulumuzun çok kıymetli başkan ve üyeleri de hiç şüpheniz olmasın ki milletimizin adaletten beklentilerinin dosdoğru tecelli etmesi, adalet terazisinin dosdoğru tartması, yargıya güven ve yargıdan, yargı hizmetlerinden memnuniyetin artması bakımından son derece önemli görevler ifa ediyorlar.” diye konuştu.

– “Yargının bağımsız ve tarafsız oluşunun pek çok göstergesi vardır”

Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapan HSK’nin de bağlı iş kurulunun da hiç şüphesiz mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre görev yaptığını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye’de denetimin sağlıklı yürümesi, her işin sağlıklı yürümesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Elbette ki milyonlarca dosyanın görüldüğü mahkemelerimizde, yine milyonlarca dosyanın soruşturma konusu olduğu cumhuriyet savcılıklarımızda yapılan iş ve işlemlerin anayasa, yasalar çerçevesinde denetlenmesi ve yol gösterici bir denetimle eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte de bunların tekrarının önlenmesi bakımından Teftiş Kurulu son derece önemli bir görevi ifa ediyor. Hep söylüyorum, buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşunun pek çok göstergesi vardır ama bunlardan bir tanesi de şüphesiz HSK’nin yapısı ve teftiş kurulumuzun yapısıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye’de uzunca bir süre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ismiyle bir kurulumuz vardı. Zaman içerisinde bunun doğurduğu sıkıntılar nedeniyle kurum yapısında 2010 yılında değişiklikler yapıldı. Ancak hedeflediğimiz sonuçlar maalesef bu değişiklikle ortaya çıkmadı, kurulda kast düzenini ortadan kaldıralım derken öte yandan yeni bir kast, hain FETÖ terör örgütünün işgali altına giren yeni bir yapı maalesef ortaya çıktı ve biz bunu da düzelttik. Artık şimdi kurulumuz daha demokratik bir yapıya kavuştu, kaynakları çoğaldı. Eskiden sadece Danıştay ve Yargıtay’dan üye seçimi yapılırken şimdi Danıştay, Yargıtay dışında başkaca kaynaklardan da üye seçimi yapılmakta ve eskiden sadece seçiciler Yargıtay ve Danıştay üyeleriyken şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 üyeyi nitelikli bir çoğunlukla seçmektedir. “

– “Teftiş Kurulu doğrudan HSK’ya bağlı”

Bozdağ, HSK’nin hem yasal, anayasal meşruiyeti hem de demokratik meşruiyeti olan güçlü ve bağımsız bir kurul haline dönüştürdüğünü söyleyerek “Seçim usulüyle ve seçicilerle, seçilen kaynaklarla adeta zenginleştirildi ve güçlendirildi. Daha önce bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen bir teftiş kurulu var iken şimdi kendi sekretaryası olan ve idari mali özerkliğe sahip bulunan bir kurulumuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

Özerk idari mali yapısı olan, kendi sekretarya hizmetini kendi yürüten bir kurulun daha fazla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına katkı sağlayacağına dikkati çeken Bozdağ, “Eskiden Teftiş Kurulu doğrudan Adalet Bakanına bağlıyken şimdi Teftiş Kurulu doğrudan HSK’ye bağlı. Bakana karşı değil, kurula karşı sorumlu hale getirildi. Eskiden bildiğiniz gibi adalet hizmetlerinin teftişiyle yargı görevi yapanların teftişi aynı teftiş kurulu tarafından yapılıyordu ama şimdi daha farklı bir şekilde teftiş yapar hale gelmiş.” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, adalet hizmetlerinin Adalet Bakanına bağlı Teftiş Kurulundaki müfettiş ve başmüfettişler tarafından yapılırken, yargı görevi yapan hakim ve savcıların denetiminin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulup görev yapan HSK’ye bağlı başmüfettiş ve müfettişler tarafından yapıldığını aktardı.

– “Kadromuz 300 olmasına rağmen henüz bu 300 kadrosuna ulaşamadık”

Bunun hiç şüphesiz yargının bağımsız ve tarafsızlığı vasfının güçlendirilmesine çok büyük katkı sunduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

Bozdağ, Yozgat’ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, istinafı yeni dönemde amacına ve manasına uygun bir şekilde güçlendirmekte kararlı olduklarını söyledi.

İstinafı temyiz mahkemesine dönüştürecek, istinaftan temyize gidecek, gitmeyen konuları temyize götürecek veya istinafı atlayarak atlamalı temyizi çoğaltacak uygulamalardan yana olmadıklarına değinen Bozdağ, “Bazı konularda konuşanlar, falan bize gelsin, şu dava bize gelsin, şu istinaftan sonra temyiz olsun ya da bunlar atlamalı temyizle bize gelsin değerlendirmeleri yapıyor. Buradan çok net şekilde ifade etmek isterim ki bu istinafı öve öve boğmak demektir. Bazen öyle yapıyorlar. İstinafı övüyorlar övüyorlar arkasından da ‘Şu yetkiyi istinaftan alalım, şurada atlamalı temyiz yapalım, şunlarda kesinleşmeyi kaldıralım temyiz yolunu açalım, içtihatta şu oluyor, bu oluyor’ değerlendirmeleriyle istinafın eli ayağı kesilmek isteniyor adeta. O zaman istinafın bir kıymeti kalır mı?” diye konuştu.

– “İstinafın adını değiştiriyoruz”

İstinafın Avrupa’da nasılsa Türkiye’de de aynı olması gerektiğine vurgu yapan Bozdağ, “Avrupa’da güçlü bir istinaf işliyor ve biz de ülkemizde güçlü bir istinafı işletme konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Bozdağ, istinafın uygulamadan kaynaklı sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları da çözeceklerini belirterek “İşte bugün buradan istinaf ile ilgili şekli de olsa işin esasına uygun yeni yargı paketimize koyacağımız bir hususu ifade etmek isterim. İstinafın adını değiştiriyoruz. Bölge Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi biliyorsunuz istinafın şu andaki adı, biz Adli İstinaf Mahkemesi, İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştiriyoruz. Zaten kanunda ‘istinaf kanunu yolu’ deniyor ve istinafın saygınlığına uygun bir isimle onu nitelendirmeyi uygun görüyoruz. Bu yargı paketinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin adı Adli İstinaf Mahkemesi; Bölge İdare Mahkemelerinin adı da İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştirilecektir. ‘İstinafa gidiyoruz’ dediğimizde şimdi gerçekten istinafa gidilecek. Hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– Süreler meselesini tekleştirme adımı atılıyor

Yeni yargı paketi içerisinde birkaç başka önemli husus daha olduğunu dile getiren Bakan Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir tanesi de yargıda büyük kargaşaya yol açan süreler meselesini tekleştirme adımıdır. İş mahkemesinde ayrı temyiz süresi, hukuk mahkemesinde ayrı, cezada ayrı, şurada ayrı temyiz süresi, bir sürü kargaşa. Hem hakim ve savcılarımız için büyük bir zorluk hem kalem için büyük bir zorluk hem avukatlarımız için büyük bir zorluk hem vatandaşlarımız için büyük bir zorluk. Pek çok da hak kaybına yol açan bu uygulamayı kaldırıyor, süreleri tekleştiriyor, bütün mahkeme kararlarına iki hafta temyiz ve istinaf süresi koyuyor, temyiz ve istinafın da tebliğ ile başlaması halini yeni yasayla inşallah parlamentomuz yasalaştırdığında uygulamaya koymuş olacağız. İki hafta doğru bir iş mi? Ya doğru bir iş. Tebliğden itibaren başlayacak. Bunun da son derece önemli bir adım olduğunu, sürelerdeki birliği sağladığımızı ve bu birliğin hukuk devletine olan inancı da güçlendireceğini hem savcılarımızı, hakimlerimizi, avukatlarımızı hem de vatandaşlarımızı çok memnun edeceğine yürekten inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun.”

– “Çat kapı icra dönemi kapanıyor”

Yine icra takibi sırasında vatandaşın evlerinde haciz işlemi yapılabildiğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Şimdi gene yapılacak ama bir suç soruşturması nedeniyle herhangi bir vatandaşımızın evinde arama ancak hakim kararıyla yapılabilirken herhangi bir suç yokken, bir alacak verecek takibi nedeniyle hakim kararı olmadan aranmasını doğru görmüyor ve bu açıdan da bundan sonra hakim kararı olmadıkça evde haciz işlemi yapılamayacağını yasaya koyuyoruz. Çat kapı icra dönemi kapanıyor. Hakim kararıyla ancak evde icra işlemi yapılabilecek. Zaten ihtiyati haciz aynen devam ediyor. O da hakim kararıyla. Bundan sonra hacze ihtiyaç duyduğunda o da hakim kararıyla olacak. Hakim kararı olmadan hiçbir alacaklı borçlunun kapısını çalamayacak. Hiçbir icra dairesi gelip evde arama tarama yapamayacaktır. Bu da hukuk devletini güçlendiren, özel hayatı koruyan, aile mahremiyetini koruyan önemli bir değişikliktir. Ayrıca evde ortak kullanılan eşyaları da ‘haczedilemez eşyalar’ arasına alıyoruz. Yani sadece bir buzdolabı değil ortak kullanılan eşyalar ne ise artık bunlar da haczedilemeyecek eşyalardan olacaktır. Haciz sırasında altın gibi menkul kıymet gibi bazı eşyalar hariç ortak kullanılan eşyalar, nakit para, altın, menkul kıymet, kıymetli evrak vesaire bunlar hariç diğerleri ortak kullanıma ait eşyalar haczedilemeyecektir. Bu da son derece yeni ve önemli bir adımdır. Vatandaşımızın da lehine olan bir başka adımdır.”

– “Müstakil tedavi ve rehabilitasyon amaçlı cezaevleri kuracağız”

“Sadece uyuşturucu kullanan değil, başkaca bir suçtan içeri girmiş hükümlü eğer uyuşturucu kullanıyorsa onları da zorunlu tedaviye alan müstakil tedavi ve rehabilitasyon amaçlı cezaevleri kuracağız. Bu maksatla eğer mevcutlarda dönüştürme yapma imkanımız varsa süratle bunları dönüştüreceğiz, dönüştürme imkanı yoksa da kısa sürede Türkiye’de ihtiyacımız olduğu kadar tedavi ve rehabilitasyon amaçlı müstakil cezaevleri yapacağız ve buralarda hükümlerin tedavisini ihtiyari değil, zorunlu hale getireceğiz. Böylelikle sadece uyuşturucu baronlarıyla mücadele etme değil, onların bağımlısı hale gelmiş vatandaşlarımızı o baronların elinden kurtarma, uyuşturucu bağımlılığından kurtarma konusunda da son derece önemli adımlar atacağımızı ifade etmek isterim. Bunlar son yargı paketinde gelen konulardan bazılarıdır. İnşallah meclisimiz seçimden önce yasalaştıracağı kanunları arasına bunu da alacak ve böylelikle bu adımlar süratle hayata geçirilmiş olacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: